Pre – American Dream

There is nothing special about Work & Travel, but there is something special about my Work & Travel.

Equipe-JBCa[En] Almost 4 years ago I had no idea I m going to spend the next summer in USA and I didn’t even plan it. I saw a lot of students applying for this Program and my reaction was always “Cool. Happy for them.” and nothing else, so no emotions at all. Those agencies even have your phone number from the university and are calling and trying to convince you to apply for it. I remember I was always rude with them on the phone (I’m sorry, guys 🙂 I know you were just doing your job), because of their insistence and because I wasn’t interested in it.

Well, I was hearing about USA more and more every day. All the students were talking only about USA. USA up, USA down, USA on the left, USA on the right… I was so annoyed because going to the university meant questions: “Hey, did you apply for the Program?”; “Which company did you choose?”; “What about the job?”; “And your favorite State?”… instead of lessons and homework.

[Ro] Aproape 4 ani în urmă nici nu aveam idee că urma să-mi petrec următoarea vară în SUA și nici nu aveam în plan. Foarte mulți studenți aplicau la acest Program, iar reacția mea era nimic mai mult decât “Super. Mă bucur pentru ei.”, deci absolut nici o emoție. Acele agenții au chiar și numărul tău de telefon de la universitate presupun și te sună încercând să te convingă să aplici. Îmi amintesc că eram foarte grosolană cu ei la telefon (îmi pare rău 🙂 , știu că doar vă făceați treaba), din cauza insistenței lor și pentru că eu chiar nu eram interesată.

Deci, auzeam despre SUA din ce în ce mai mult în fiecare zi. Toți studenții vorbeau doar despre SUA. SUA-n sus, SUA-n jos, SUA la stânga, SUA la dreapta… Eram atât de iritată, fiindcă mersul la universitate însemna întrebări: “Hey, tu ai aplicat la Program?”; “Ce companie ai ales?”; “La ce job te-ai gândit?”; “Și Statul tău favorit?”… în loc de lecții și teme pentru acasă.

annoyed_emoji_face_stamp_large

[En] One day, a boy gave me a flyer, obviously “Discover America”. I had it on my desk all the day long and somehow I started to take a look at it and to check more details about the Program on internet. Then I went on facebook and was looking through all the profiles  of my friends that I knew were in USA before. Seeing all their happy faces made me think “what if I try it too”. So I went to an agency’s office where I found my Program Manager and it took me 0 seconds to decide that I want to apply when I saw that impressive picture of New York City on the wall.

 • On 8th of October me and 2 friends said Yes to USA.

[Ro] Într-o zi, un băiat mi-a dat un flyer, evident “Descoperă America”. Am avut flyer-ul pe masă toată ziua și am început să îl privesc mai atent și să aflu mai multe detalii despre Program pe internet. Apoi am accesat facebook-ul și mă uitam peste profilurile prietenilor mei care știam că au fost în SUA în anii precedenți. Văzând acele fețe fericite, m-a făcut să mă gândesc ce-ar fi dacă aș încerca și eu. Am mers la oficiul unei agenții unde mi-am găsit Managerul de Program și mi-a luat exact 0 secunde ca să decid că vreau să aplic în momentul în care am văzut acel tablou impresionant cu orașul New York pe perete.

 • La data de 8 Octombrie eu și 2 prietene am spus Da Americii.

wallpaper-installation-nyc11

[En] What’s next?! Obviously I was dreaming about USA day and night and was waiting for the next steps to take me there. We had to decide about the job and the state where we would like to go, so having a good english was the best advantage to get a good job.

First of all you should ask yourself what’s your purpose when you decided to go to USA?!

 • to improve your english?
 • to have the best time of your life?
 • to meet new cultures and to have fun?
 • to make money?
 • or to just escape from your family?

Well, all the answers to those questions will define the job that you will have. What choice do you have? A lot of them. Starting with housekeeping (but will this job help you improve your english? I don’t think cleaning the toilet will give you this opportunity), lifeguard, cashier, dishwasher, host, bartender, server…and much more.

[Ro] Ce urmează?! Desigur visam la SUA zi și noapte și așteptam următorii pași care mă vor duce acolo. Trebuia să ne decidem referitor la job și statul unde ne-am dori să mergem, drept urmare având o engleză bună era cel mai mare avantaj pentru a lua un job bun.

În primul rând trebuie să te întrebi care e scopul tău când ai decis să mergi în SUA?!

 • să-ți îmbunătățești engleza?
 • să ai parte de cele mai frumoase momente din viața ta?
 • să întâlnești noi culturi și să te distrezi?
 • să faci bani?
 • sau doar să scapi de familia ta?

Toate răspunsurile la aceste întrebări vor defini job-ul pe care îl vei avea. Ce alegere ai tu? O grămadă. Începând cu menajeră (dar te va ajuta acest job să îți perfecționezi engleza? Nu cred că spălând veceul vei avea această oportunitate), salvamar, casier, spălător de vase, host, barman, chelner…și multe altele.

ms-winner-shutterstock-150754733

[En] When I applied, I said, first of all NO TEXAS ( I don’t know why 🙂 ) and second, my job – Server please! So my manager was considering my requires. I was dreaming about California or Florida, maybe New Jersey or Massachusetts, but you know where I ended?! The place I avoided the most – Texas, baby 🙂 Welcome to Cowboys State (that’s what I was thinking). Why there?! because my priority was the job (where I’m going to spend most of my time) and to be together with my friends, so that was the only possibility we had.

[Ro] Când am aplicat, primul lucru pe care l-am specificat a fost, NU TEXAS ( nu știu de ce 🙂 ) și al doilea, job-ul meu – Chelner vă rog! Deci managerul meu lua în considerație remarcile mele. Visam la California sau Florida, poate New Jersey sau Massachusetts, dar știi unde am ajuns într-un final?! Locația pe care am evitat-o cel mai mult – Texas, baby 🙂 Bine ai venit în Statul Cowboy-lor (asta credeam eu). De ce acolo?! fiindcă prioritatea mea a fost job-ul (unde urma să-mi petrec cel mai mult timp) și să fiu împreună cu prietenele mele, deci asta a fost unica posibilate pe care am avut-o.

Texas_flag_map.svg_2

[En] On 18th of February we had a great face to face interview with the representant of the company and guess what, we all passed, so just imagine our happy and enthusiastic faces 🙂 .

[Ro] La 18 Februarie am avut un minunat interviu face to face cu reprezentantul companiei și ghici ce, am trecut toți, deci imaginează-ți fețile noastre fericite și pline de entuziasm 🙂 .

6F9F95AB-F7E7-4A0B-9025-A2C5544F6B9C18B798E7-C434-4430-8B3E-DF21B485FC9E

[En] We were ready to work for Landry’s Corporation (a huge company), in their wonderful restaurant Bubba Gump Shrimp Co., on a small Island in Texas, Galveston.

On 1st of April I had the Embassy and I was one of those lucky students that got the visa, so I was closer and closer to my dream.

[Ro] Eram gata să lucrăm pentru Landry’s Corporation (o companie imensă), în minunatul lor restaurant Bubba Gump Shrimp Co., pe o mică insulă în Texas, Galveston.

La 1 Aprilie am avut Ambasada și am fost una din studentele norocoase care au luat viza, deci eram tot mai aproape de visul meu.

logo

[En] That Spring was the season when one dream came true and all others died when after 3 years, the relationship with my boyfriend ended. I didn’t expect it will be that hard, but I had to stay on antidepressants and sleeping pills to handle it. I wasn’t able to touch my suitcase, so my mom was preparing everything for me as I absolutely didn’t care about my next step.

19th of May meant the Big Day and I was on my way to meet the amazing USA, which wasn’t amazing for me anymore. With the ticket to Houston in my hands and with no smile on my face and no tears in my eyes because of those pills that made me feel nothing, I was on my way to somewhere.

You know what?! I didn’t realize it was the best decision I could ever take! and the day I thought is the worst one, in fact was the day that changed my life.

Stay close to discover my American Summer and the beginning of all my adventures 🙂 .

It was A-W-E-S-O-M-E !

[Ro] Acea Primăvară a fost anotimpul în care un vis mi-a devenit realitate și toate celelalte au murit atunci când după 3 ani, relația cu prietenul meu a luat sfârșit. Nu mă așteptasem că va fi atât de greu, dar am avut nevoie de antidepresante și somnifere ca să trec peste. Nu eram în stare să pun mâna pe valiza mea, așa că mama mea pregătea totul pentru mine, după cum mie imi era absolut indiferent de următorul meu pas.

19 Mai a însemnat Ziua cea Mare, iar eu eram în drum să întâlnesc minunata Americă, care nu mai era deloc minunată pentru mine. Cu biletul spre Houston în mână și fără nici un zâmbet sau lacrimi în ochi, din cauza pastilelor care nu mă lăsau să am nici o emoție, eram în drumul meu spre undeva.

Știi ceva?! Nu realizam că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată! iar ziua pe care o credeam cea mai urâtă, de fapt a fost ziua care mi-a schimbat viața.

Stai aproape să descoperi Vara mea Americană și începutul tuturor aventurilor mele 🙂 .

A fost pur şi simplu M-I-N-U-N-A-T!

10411191_10153140362653275_6619498621599420620_ns

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s