American Dream

That summer, I mean the summer of my life!

  • Island

Equipe-JBCa[En] 11h of flight, no sleep, some movies and the feeling that I’m going to explode on that plane, but I landed to Houston finally! Oh… a very impressive city, but not our city! Here we are… on our way to Galveston, that small Island, the one I’m going to call Home for a summer. It wasn’t love at first sight, but the first impression was fine. We rented a house and we were 9 moldavians there, my family for the whole summer. I can’t put in words the feelings I had on that Island, it wasn’t a beautiful one (some palm trees and the dirty Gulf of Mexico) but it made me feel so comfortable and happy. I was smiling 24/24, I was living every moment to the fullest, I was living my American Dream! Maybe the air 🙂 or the sky or the Texas vibe 🙂 or just the way I felt the freedom and embraced the world made me feel complete! And yes, Texas is my love now!

[Ro] 11h de zbor, nedormită, doar câteva filme și senzația că voi exploda în avion, dar am aterizat la Houston în sfârșit! Oh… un oraș impresionant, dar nu orașul nostru! Aici suntem… în drum spre Galveston, acea Insulă mică, care urma să o numesc Acasă pentru o vară. Nu a fost dragoste la prima vedere, dar prima impresie a fost ok. Aveam închiriată o casă, unde stăteam 9 moldoveni, familia mea pentru o vară întreagă. Nu pot exprima sentimentele pe care le-am avut pe acea Insulă, nu era una frumoasă (câțiva palmieri și murdarul Gulf of Mexico) dar m-a făcut să mă simt atât de confortabil și fericită. Zâmbeam 24/24, trăiam fiecare moment la maxim, trăiam Visul meu American! Poate aerul 🙂 sau cerul sau fiorii Texas-ului 🙂 sau pur și simplu modul în care am simțit libertatea și am îmbrățișat lumea m-a făcut să mă simt completă! Și da, Texas este iubirea mea acum!

10341690_10152862386148275_8843975489394135166_n
Our Wonderful – Galveston
  • Job

[En] I was Server at Bubba Gump Shrimp Co., it was the hardest part at the beginning, because I had a training for 2 weeks and had to learn more than my homework for University, but I loved it! Also the English part was a totally surprise for me, because suddenly I had the feeling that I never learned English, as they talk very fast and everybody has his own accent, but this was the most important thing I’ve done in USA, I really improved my English knowledge. Spending time with those people was amazing. I loved my job, I loved my guests, I loved my tips 🙂 which weren’t bad at all (that means an average of 150$/day or best days 3-400$/day) and gave me the possibility to travel and to afford a lot of things. It wasn’t easy at all, having double shifts (12-15h/day) most of the time or less days off, finishing at 2-3 AM and walking 30 min back home, but if it’s worth it, then you don’t mind and you forget about all the pain 🙂 .

[Ro] Am fost Server la Bubba Gump Shrimp Co., a fost cea mai grea parte la început, deoarece am avut un training de 2 săptămâni și a trebuit să învăț mai mult decât tema pentru acasă de la Universitate, dar mi-a plăcut! De altfel, Engleza a fost o mare surpriză pentru mine, pentru că brusc am avut senzația că nu am studiat Engleza niciodată, după cum ei vorbesc foarte repede și fiecare are accentul său, dar aceasta a fost cea mai mare realizare a mea in SUA, chiar mi-am îmbunătățit Engleza. Să-mi petrec timpul cu acele persoane a fost minunat. Iubeam job-ul meu, iubeam oaspeții mei, iubeam tips-urile mele care nu erau rele deloc (asta înseamnă un mediu de 150$/zi sau cele mai bune zile 3-400$/zi) și mi-a dat posibilitatea să călătoresc și să-mi permit foarte multe lucruri. Nu a fost ușor deloc, având orar dublu (12/15h/zi) de cele mai multe ori și mai puține zile libere, finisând la 2-3 AM și mergând spre casă 30 min, dar dacă se merită, atunci nu îți pasă și uiți de orice durere.

DA19CA2D-8B53-44CB-9B83-DCFE51330A2F
The best team! It was such a pleasure to work with you, guys!
  • Travel

Exploring Texas 

[En] Every time we had a chance, we traveled and discovered new places. During the summer, the whole Texas was our friend. Houston was the closest city to us and it was the first one we saw, beautiful American City. Austin, the capital of Texas, the 4th largest city in the state, the 11th – most populous city in USA and obviously what we were looking for was The famous 6th Street, which is full of clubs and bars. San Antonio was a romantic city for me, where the River Walk is an oasis of beauty and peace. I fell in love with this State, because was my State! ah… and i didn’t saw any cowboy as I was thinking, maybe I had to check certain parts of Texas, but…I hope, next time 🙂 !

[Ro] De fiecare dată când aveam ocazia, călătoream și descopeream locuri noi. Pe toată durata verii, întregul Texas a fost prietenul nostru. Houston era cel mai apropiat oraș de noi și evident primul pe care l-am văzut, frumosul Oraș American. Austin, capitala Texas-ului, al 4-lea cel mai mare oraș al statului, al 11-lea cel mai populat oraș din SUA și desigur ceea ce căutam noi era The 6h Street care era plină de cluburi și baruri. San Antonio a fost un oraș romantic pentru mine, unde River Walk este o oază de frumusețe și pace. Mă îndrăgostisem de acest Stat, fiindcă era Statul meu! ah… și nu am văzut nici un cowboy după cum credeam, poate ar fi trebuit să explorez anumite părți ale Texas-ului, dar… sper, data viitoare 🙂 !

 

You can’t buy happiness, but you can go to Vegas and that’s kind of the same thing 

[En] After a hardworking summer, we deserved a gift 🙂 ! What can be better than seeing your childhood dream with the eyes opened?! 1st of September, and we’re not going to School or University, we’re flying to Vegas, baby! My eyes were shining at all those Casinos on The Las Vegas Strip. Me and my friend were totally lost in that beauty and the only thing we were able to do was to take a lot of pictures 😛 !

[Ro] După o vară plină de muncă, noi am meritat un premiu 🙂 ! Ce poate fi mai frumos decât să vezi visul copilăriei tale cu ochii deschiși?! 1 Septembrie, iar noi nu mergem la Școală sau la Universitate, noi zburăm spre Vegas, baby! Ochii îmi străluceau la acele Cazinouri de pe Las Vegas Strip. Eu și prietena mea eram pierdute în acea frumusețe și unicul lucru de care eram în stare a fost să facem multe poze 😛 !

 

The Sex and the City in California

[En] 4 girls travelling from Vegas to Los Angeles, just imagine how much fun we had! From Santa Monica Beach to Hollywood Sign, Beverly Hills and Walk of Fame. It was the best trip you could ever ask for 🙂 !

[Ro] 4 fete călătorind din Vegas spre Los Angeles, imaginează-ți cât de mult ne-am distrat! De la Santa Monica Beach la Hollywood Sign, Beverly Hills și Walk of Fame. A fost cea mai bună călătorie pe care ți-o puteai dori vreodată 🙂 !

10562705_10153137598083275_6456088261866884416_o
My favorite Star on Walk of Fame 🙂
  • Things 

[En] I woke up one day and was writing down some words while having my breakfast. I called my manager and told her I’m not coming today. Why?! Because I went and completed my tattoo with my handwriting.

[Ro] M-am trezit într-o zi și scriam niște cuvinte în timp ce luam micul dejun. Mi-am sunat managerul și i-am spus că azi nu vin. De ce?! Fiindcă am fost și mi-am completat tatuajul cu scrisul meu.

7D67AC94-F92E-46D7-8276-8B174A7A9F2A
6 hours to get my motivation for life

 

[En] As we were under 21, we weren’t even allowed to enter in some clubs, so going to Austin meant to get a fake ID. The one who doesn’t risk, doesn’t drink Champagne!

[Ro] Evident nu aveam 21, și nu ne era permis nici măcar să intrăm în anumite cluburi, respectiv călătoria spre Austin a însemnat să facem rost de un ID fals. Cine nu riscă nu bea șampanie!

7C2B703D-43C7-40ED-A37A-E8991AD85460

 

[En] We discovered that one of our Philippines Friend has 6 toes. Wow!

[Ro] Am descoperit că unul din prietenii noștri din Philippine are 6 degete la picioare. Wow!

4D06104F-0FC1-454F-95DE-A70F8AABCED0
The World is full of surprises 🙂

 

I gained a friend for life

[En] Corina is the girl I met at the Job Interview and we became very close in USA. We shared every day together, every moment and every trip! Now she’s enjoying the USA again, unfortunately not with me (more details in the next post).

[Ro] Corina este cea pe care am întâlnit-o la Târgul de Joburi, iar în SUA am devenit foarte apropiate. Am petrecut fiecare zi împreună, fiecare moment și fiecare escapadă! Acum, ea este în SUA din nou, din păcate nu împreună cu mine (mai multe detalii în următoarea postare).

[En] What a Summer… and I miss it like crazy! I had no expectations when I landed and suddenly it made me feel like I’m in the rightest place at that moment. That Island stole my heart and painted my soul with inspiration, ambitions and motivation.

It’s a memory for life!

You never know how tomorrow will look like… stay positive and always be open for changes, it may be your chance to taste the sweetest piece of your destiny.

[Ro] Asta da Vară… și îmi este foarte dor de ea! Nu aveam nici o așteptare când aterizasem și deodată m-a făcut să simt că eram în cel mai indicat loc la acel moment. Acea Insulă mi-a furat inima și mi-a pictat sufletul cu inspirație, ambiție și motivație.

E o amintire pe viață!

Nu poți ști niciodată cum va arăta ziua de mâine… fii pozitiv și mereu deschis noilor schimbări, poate fi șansa ta să guști din cea mai dulce bucată a destinului tău.

10472736_10153153624843275_6272275621463753854_n.jpg
13th of September, I came home the happiest Mika ever!

3 thoughts on “American Dream

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s