Hola, mi Isla bonita :)

Somewhere something incredible is waiting to be known.

Equipe-JBCa[En] I took the map and was looking for a place to escape, not Europe, but I couldn’t go too far because of my docs. Canary Islands – Spain, but almost Africa (sounds good), let me check and see what’s going on with them. 7 Islands, beautiful Islands, the biggest one – Tenerife and a really impressive Island.

– Hey mom, what do you think about this place?

– Wow, a very beautiful one. Why?

–  Then that’s my next destination!

[Ro] Mi-am luat harta și căutam un loc unde aș putea evada, nu Europa, dar nu puteam merge prea departe din cauza documentelor. Insulele Canare – Spania, dar e aproape Africa (deci sună tentant), să arunc o privire și să văd despre ce e vorba.

7 Insule, frumoase Insule, cea mai mare – Tenerife și chiar o Insulă impresionantă.

– Mama, ce părere ai despre acest loc?

– Wow, un loc foarte frumos. De ce?

– Atunci aceasta este următoarea mea destinație!

011_foto
Las Teresitas, San Andres, Santa Cruz de Tenerife. The picture that made me discover the Island and still my favorite beach.

 

[En] My mom always knew, saying “No” to me is the worst thing you can do, so the only thing she could say was “You’re crazy, but I know your ambitions and that you’ll be fine wherever you go”.

I booked a one-way ticket and I completely forgot about USA for a while, because I was getting ready for my new adventure.

14th of July 2015 – I was on my way to this Paradise. Such a weird feeling when you don’t know what to feel 🙂 . I wasn’t expecting too much and I didn’t even know for how long I plan to stay or what’s next… it was kind of “let me live the moment”.

[Ro] Mama mea mereu a știut, să-mi spui “Nu” este cel mai oribil lucru pe care-l poți face, de altfel tot ce a putut spune a fost “Ești nebună, dar știu ambițiile tale și că vei fi bine oriunde vei merge”.

Mi-am luat un bilet one-way și am uitat complet de SUA pentru o perioadă, căci mă pregăteam pentru noua mea aventură.

14 Iulie 2015 – eram în drum spre acest Paradis. E un sentiment atât de ciudat atunci când nu ai idee ce ar trebui să simți 🙂 . Nu aveam prea multe așteptări și nici nu știam cât plănuiesc să mă rețin aici sau ce ar trebui să urmeze… a fost un fel de “hai să trăiesc momentul”.

2B63407C-0DA2-4168-886E-DD8A93D8B606
Ready for my flights 🙂

 

[En] The plane landed… wow… it feels like I’m gonna meet a few dinosaurs on this volcanic Island 🙂 . Not a green place at all, palm trees everywhere, the most beautiful sky I’ve ever seen and a super hot weather… Well..wake up, Mika, that’s not a dream and you have to leave the airport. What I knew from home was that I have to go to Las Americas as it’s the most touristic area in Tenerife. Great! I found the bus and I’m almost there… and that’s the moment when all the surprises started.

[Ro] Avionul a aterizat… wow… am senzația că voi întâlni câțiva dinozauri pe această insulă vulcanică 🙂 . Nu e un loc verde, palmieri peste tot, cel mai frumos cer pe care-l văzusem vreodată și termometrele explodând de căldură… Trezește-te, Mika, acesta nu e un vis, iar tu trebuie să părăsești aeroportul. Ceea ce știam de acasă e că trebuie să ajung în Las Americas, fiind cea mai turistică zonă din Tenerife. Perfect! Am luat autobuzul și aproape că am ajuns… iar acesta e momentul când încep toate surprizele.

[En] First of all I had a very basic spanish, I was able to understand a bit, just because it’s a latin language and it’s similar to romanian, but I couldn’t express myself. The biggest surprise was that almost nobody’s speaking english, except tourists (but they have no answers to my questions).

What am I suppose to do now? I should find a place to live first of all… but how if I can only smile in spanish. The few people I was talking to, were telling me “What the hell are you doing here in the middle of the summer looking for a house? It’s impossible to find something now!”. My reaction was a very calm one “Should I cry? because I’m not gonna fly back home in this moment”. While I was saying that, I understood I have to deal with it by myself, because all the versions that I heard weren’t very pleasant for me.

For sure you’re wondering why I didn’t rent something from home, first of all – because of the area (I had no idea where I’m going) and second – it sounds better to take something when you see it with your eyes. The most important thing is that till the end of the day I found that place 🙂 , my place. It wasn’t something too nice, it was up in the mountain and I had to walk a lot, but the most important thing for me was that I had a bed, because after all that I was really very tired. Too many emotions and suitcases for one day 🙂 .

[Ro] Înainte de toate, aveam o spaniolă elementară, eram în stare să înțeleg ceva, fiindcă e o limbă latină la fel ca și româna, dar nu puteam vorbi prea multe. Cea mai mare surpriză a fost că aproape nimeni nu vorbește engleza, cu excepția turiștilor (dar ei nu aveau cum să-mi răspundă la întrebările mele).

Ce ar trebui să fac eu acum? În primul rând – să-mi găsesc o casă… dar cum, dacă eu nu pot decât să zâmbesc în spaniolă. Puținii oameni cu care vorbisem, îmi spuneau “Ce faci tu aici în mijlocul verii căutând o casă? Este imposibil să găsești ceva acum!” Spre surprinderea mea, aveam o reacție destul de calmă “Ar trebui să plâng? fiindcă nu am de gând să zbor înapoi acasă acum.” În timp ce spuneam asta, am înțeles că trebuie să mă descurc singură, fiindcă toate versiunile pe care le auzeam nu erau prea plăcute pentru mine.

Cu siguranță te întrebi de ce nu am închiriat ceva de acasă, în primul rând din cauza zonei (nu știam încotro merg), iar 2 – sună mai bine să iai ceva ce vezi cu ochii. Cel mai important lucru e că până la sfârșitul zilei am găsit acel loc 🙂 , locul meu. Nu era ceva foarte frumos, sus în munți și trebuia să merg foarte mult, dar cel mai important pentru mine era că am un pat, fiindcă după toate astea eram foarte obosită. Prea multe emoții și bagaje pentru o singură zi 🙂 .

5FE822AD-D100-4C7D-9D53-11F7DFDE3C40
Ocean View – the name of my first home in Tenerife (every complex has a name there) Impressive view, but so far…
2D298C68-563B-42D9-9117-3F439ADA018E
Now you can see how far I was living at the beginning (and that’s just the halfway of getting down 🙂 )

 

[En] I was grateful that I began in a way… and I couldn’t ask for more so soon, even if that’s the moment when I started to hate the Island, before I even fell in love with it 🙂 .

[Ro] Eram mulțumită că am început-o într-un fel… și nu puteam cere mai mult atât de curând, chiar dacă acesta e momentul când am început să urăsc Insula, înainte ca măcar să mă îndrăgostesc de ea 🙂 .

8 thoughts on “Hola, mi Isla bonita :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s