The muse of my soul

Take a break, sometimes you just need to lose yourself in beauty.

Equipe-JBCa[En] If you ask me what I like the most, my answer would be very short – ART, but not that simple. 3 letters…and still too sophisticated. Everybody see this world different, exactly, even now you understood the word “world” different than me and that’s why every single thing in this life has its own audience.

Do you like reading?! I believe, yes! But what are you reading? well, that’s the moment when an endless conversation can start on this topic, the style of writing of the author, the types of books that catch your eye and so on… Then, we’re going to a next page – music! Oh… how many people did you meet that don’t like music? I bet not even one! It’s such an incredible thing if you take a look deep inside of it… you don’t even realize that you’re doing almost everything while listening to the music. How many times did you exercise without music? or driving the car without turning the radio on? I bet not even once! and that’s impressive that we don’t notice how art is so diverse and it’s everywhere.

The category I love the most is drawing. I have a special feeling and such a weakness for the pencil. I like colors as well, but I need just a pencil when I feel that I want to take the inside of my soul out. I never went to a special school or some drawing courses and sometimes I feel sad for this, but no, this is my pure talent without any touch…and I love the way my inspiration makes me draw without any technique. I’m not an expert and I’m not that good at it, but this “hobby” is the best way to relax my mind and to let my imagination run wild.

Do what you like and do it often! Never give up if it doesn’t look brilliant from the beginning. The butterfly was once a caterpillar…that means there is magic in everything, just be patient and believe in yourself!

Tenerife album (second time 🙂 )

Home inspiration 

[Ro] Dacă mă întrebi ce îmi place cel mai mult, răspunsul meu ar fi foarte scurt – ARTA, dar nu atât de simplu. 3 litere…și oricum prea sofisticată. Fiecare dintre noi vede această lume diferit, exact, chiar și acum, tu ai interpretat cuvântul “lume” diferit de mine și iată de ce fiecare lucru în parte își are propria audiență.

Îți place să citești?! Eu cred că da! Dar ce anume citești tu? acesta este momentul când poate începe o conversație fără sfârșit pe marginea acestui subiect, stilul de a scrie a autorului, tipul de cărți care îți fură ochiul șamd… Deci, mergem spre o următoare pagină – muzica! Câte persoane cărora nu le place muzica ai întâlnit tu? Pariez că nici una! Este incredibil dacă te arunci adânc în acest subiect… tu nici măcar nu realizezi că faci aproape orice în timp ce asculți muzică. De câte ori te-ai antrenat fără muzică? sau ai condus mașina fără ca să pornești radioul? Pariez că nici măcar o dată! iar faptul că nu observăm cât de diversă este arta și că este prezentă pretutindeni e impresionant.

Categoria care îmi place cel mai mult este desenul. Am un sentiment special și o slăbiciune aparte pentru creion. Îmi plac și culorile, dar este suficient doar un creion atunci când simt că vreau să scot interiorul sufletului meu afară. Nu am frecventat niciodată o școală specială sau anumite cursuri de desen și uneori îmi pare rău, dar nu, acesta este talentul meu pur fără nici o retușare…iar eu iubesc felul în care inspirația mă face să desenez fără vreo tehnică anume. Nu sunt expertă și nici nu sunt atât de bună la asta, dar acest “hobby” este cea mai eficientă metodă să-mi relaxez mintea și să-mi las imaginația să zburde sălbatic.

Fă ce îți place și fă-o des! Nu renunța niciodată dacă nu arată perfect de la început. Fluturele a fost cândva o omidă…iar asta înseamnă că magia există și apare atunci când te aștepți mai puțin, doar ai răbdare și crede în tine!

The only draw I did when I was for the first time in Tenerife and the way my hands look when the muse catches me 🙂 .

12EC4EE5-3D14-4AC1-A522-A20CCB13D799

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s