First steps on the Island

Will it be easy? Nope. Worth it? Absolutely!

Equipe-JBCa[En] It was a challenge to realize how far I was staying… well, living up in the mountain and walking like crazy on that hot weather made me cry like a baby every morning.

How am I supposed to face it? I’m melting like an ice cream only when I go out of my house, just imagine 20 min to go down and then X min to reach the Y destination. Yes, there are some buses (guaguas), but not on my mountain 🙂 . So Mika, Welcome to the Island life! Suddenly, I couldn’t see that incredible beauty anymore… but I was still smiling between those tears 🙂 . Forget about good looking), nice hair or beautiful make-up, I was sweating more than Snoop Dogg ever wanted while I was burning under the sun and listening to his song.

[Ro] A fost o provocare să realizez cât de departe stăteam…ce să-ți zic, locuind sus pe munte și mergând ca o nebună pe acea căldură mă făcea să plâng ca un bebeluș la propriu în fiecare dimineață.

Mă întrebam, cam cum ar trebui să fac față? Mă topesc ca o înghețată doar când ies afară din casă, doar imaginează-ți 20 min ca să cobor, iar mai apoi X min ca să ajung la destinația Y. Da, sunt autobuze (guagua), dar nu pe muntele meu 🙂 . Drept urmare Mika, Bine ai venit pe Insulă! Dintr-odată, nu mai puteam vedea incredibila frumusețe a acestui mirific loc… dar încă aveam puteri să zâmbesc printre acele lacrimi 🙂 . Uită cum e să arăți bine), păr aranjat sau machiaj, transpiram mai tare decât Snoop Dogg și-ar fi dorit vreodată în timp ce mă pârleam sub soare și îi ascultam cântecul.

My face on those good weeks on the Island 🙂 

5755E45F-E88E-4528-BAAC-C2D9C4670016

Breathtaking view on my gorgeous Island

[En] I met a woman while I was walking with my suitcases the first day, a russian woman (I believe she has the age of my mom) and she was so kind with me. We became friends and we started to spend a lot of time together. Almost all my dinners were with her and I was trying to be a bit happier). I was happy in a way, but obviously everything was new, my spanish was 0 and there was no family or somebody to be by my side. It wasn’t easy at all and my first thought was “Where the hell was my mind when I had this incredible idea to move…!?!”  I tried to get used to my new place and to enjoy my time on the island (as I had no idea how long I’m gonna stay there) but what was weird for me is that one week was so relaxing and the other one I really hated that place…and I had this feeling again and again, but coming back home wasn’t on my mind. So I started to look for a job to have the opportunity to learn spanish, to earn some money and to make new friends (I’m gonna tell you everything about my job in Tenerife on the next post).

[Ro] Întâlnisem o femeie în timp ce mergeam cu valizele în prima mea zi, o rusoaică (cred că are vârsta mamei mele) și era atât de bună cu mine. Am devenit prietene și petreceam tot mai mult timp împreună. Aproape toate cinele mele erau luate în compania ei și încercam să văd partea plină a paharului și să fiu un pic mai fericită). Eram fericită într-o oarecare măsură, dar evident totul era nou pentru mine, spaniola mea era 0 și nu aveam familia sau pe cineva alături de mine. Nu a fost ușor deloc, iar primul meu gând a fost “Unde mi-a fost mintea când am avut incredibila idee de a mă muta!?!” Încercam să mă acomodez cumva cu noul meu loc și să-mi savurez timpul pe insulă (căci nu aveam idee cât timp mă voi reține aici), dar ce era ciudat pentru mine este că o săptămână era atât de relaxant, iar cealaltă chiar uram acel loc… și aveam acest sentiment iar și iar, însă nu consideram o alternativă probabilitatea de a mă întoarce acasă. Așa am început să-mi caut un job, ca să am oportunitatea să învăț spaniola, să câștig ceva bani și să-mi fac noi prieteni (îți voi povesti totul despre job-ul meu din Tenerife în următoarea postare).

A2702F91-02E1-422A-BFC2-AC97B71BDC5E

The wonderful dinners with the impressive view on my friend’s terrace. It’s impossible to not chill under that sky…

Even though I wasn’t in the best mood of my life, I’ve always been wild and free!

[En] Before looking for a job, first of all I had to check what kind of papers I need. Moldavian Passport doesn’t give us too many opportunities (just traveling), but a lot of people from my country have Romanian Citizenship as well, so this way they are allowed to work in Europe, but that’s not all… everybody in Spain has a NIE number (Número de Identidad de Extranjero). With 10 Euro (you have to pay it at the bank) and your European Passport you can do it at the Police Station, but that’s not enough… You can start looking for a job, but you will need a Company which is able to give you a pre-contract to get your Social Number, and you’re done! If you also want to be a resident that’s just the half way… What else do you need?!

The copies of:

 • House contract;
 • “Certificado de empadronamiento” – Registration certificate issued at the Town Hall;
 • Social Security Number
 • Work Contract
 • Passport
 • 3 photographs of yourself
 • 10 Euro 🙂

It’s not a big deal to do all this, but you should be very patient, because there are always a lot of people and a huge queue. Ah, and also in Spain everything works till 2PM (Bank, Police…), it was the weirdest thing for me, because I’m used to a different Schedule 🙂 , but that’s Spain, Chica. You have to wake up early 🙂 !

[Ro] Înainte ca să încep căutarea unui job a trebuit mai întâi să verific ce fel de documente sunt necesare. Pașaportul Moldovenesc nu ne oferă prea multe oportunități (decât a călători), dar după cum știm, foarte mulți posedă și Cetățenia Română, care ne deschide mai multe uși, dar asta nu e tot… în Spania trebuie să ai numărul NIE (Número de Identidad de Extranjero). Cu 10 Euro (care trebuie să-i achiți la bancă) și Pașaportul tău European o poți face la Stația de Poliție, dar asta nu este suficient… Poți începe să-ți cauți un job, dar vei avea nevoie de o Companie care este dispusă să îți ofere un pre-contract ca să îți iai Numărul Social și cam atât! Dacă vrei să fii și rezident, acesta este doar jumătate de drum. De ce altceva ai nevoie?!

Xerox-urile pentru:

 • Contract de casă
 • “Certificado de empadronamiento” – Certificat de înregistrare eliberat de Primărie
 • Contract de muncă
 • Pașaport
 • 3 poze
 • 10 Euro 🙂

Nu e mare lucru să faci toate astea, dar trebuie să te înarmezi cu multă răbdare, căci mereu sunt foarte mulți oameni și o “coadă” mare. Ah, și desigur în Spania totul lucrează până la 2PM (Bănci, Poliție…), a fost cel mai ciudat lucru pentru mine, fiindcă sunt obișnuită cu un alt Orar 🙂 , dar aceasta este Spania, Chica. Trebuie să te trezești devreme 🙂 !

bca044292ce5b0ed82ac1902ff5424a8

 

One thought on “First steps on the Island

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s