Papagayo – my second home and my first job in Tenerife

Don’t stop when you’re tired. Stop when you’re done.

Equipe-JBCa[En] Looking for a job in Tenerife means to have a good CV and because it’s a touristic Island, the only thing you can do is to work in Hospitality. What do you need to be a good candidate?! Obviously, everybody loves a good appearance, perfect skills and lots of languages. My CV wasn’t that impressive ( I was only 20 y. o.), I couldn’t have a huge experience and I didn’t even had a University Degree, but the worst part – just a Basic Spanish. Anyway, I wasn’t pessimistic about it, because it’s a very good point to know English and Russian.

Working in shops is not my thing, I find it too boring. Excursions?! I m not the best seller… The only places I was considering were Hotels and Restaurants, also because my family always had this kind of business, so working with people and ensure the guest satisfaction was a common thing for me. I was looking for good places – 4-5* Hotels, nice Restaurants… and that’s how I ended to work in The Best Beach Club of the whole Spain, “Papagayo”. It’s one of the most beautiful places where you can relax, enjoy a cocktail or have a dinner just in front of the Ocean.

[Ro]  Să cauți un job în Tenerife înseamnă să ai un CV suficient de bun, iar fiindcă e o Insulă turistică, singurul lucru pe care îl poți face e să lucrezi în Ospitalitate. De ce ai nevoie ca să fii un bun candidat?! Desigur, oricine iubește o prezență plăcută, aptitudini deosebite și multe limbi străine. CV-ul meu nu era unul impresionant (aveam doar 20 de ani), nu puteam avea o experiență vastă și nu aveam nici măcar o Diplomă de Licenta, dar cea mai proastă parte – posedam doar un gram de Spaniolă. Oricum, nu eram pesimistă chiar deloc, căci era un punct foarte important să cunoști Engleza și Rusa.

Lucrul în magazine sau boutiquri nu e pentru mine, mi se pare prea plictisitor. Excursii?! Nu sunt cea mai bună în domeniul vânzărilor… Unicele locuri pe care le consideram erau Hotele sau Restaurante, la fel din motiv că familia mea mereu a avut acest tip de business, respectiv să lucrez cu oamenii și să asigur satisfacția clientului era ceva foarte comun pentru mine. Eram orientată doar spre locuri bune – Hotele de 4-5*, Restaurante frumoase… și așa am ajuns să lucrez în Cel mai Bun Beach Club din toată Spania, “Papagayo”. Este unul din cele mai frumoase localuri unde te poți relaxa, savura un cocktail sau o cină chiar în fața Oceanului.

8574969947_83bd8e82b7_b (1)

Papa2

Papagayo during the day – a nice place to chill

Papagayo during the night – the soul of the best parties

[En] It was weird to start to work in a place where almost everybody’s speaking only Spanish, but I loved it even if the beginning was really hard. I was able to learn the language faster than I thought just because I had no choice and in 2 months I was already fluent in Spanish without any course. I wasn’t able to think if what I’m doing is hard or easy, I didn’t even thought that I should give up or that it’s too much for me. The only thing I had on my mind was that I started and I have to do it. Just imagine when you say “platano” instead of “banana” or “aceitunas” instead of “olives”… it’s almost impossible to guess what the client wants and you have to deal with it. Remember the word, run to your co-worker, ask him/her “Que es …?!”, showing you what’s that or trying to find a way to explain and then to continue to work… yes, that’s a stressful day! and it wasn’t only one, but “You have to pay the price in order to achieve something” and this is the best gift I could expect from Tenerife.

I was working day time, then I was moved to night shifts and all this period I had amazing friends from all over the world at work. Halloween, Christmas, New Year’s Eve… everything meant work for us and the only way to feel the holiday at least a bit is to have nice people around you. I’ve learned a lot and every experience is special and full of memories.

[Ro] A fost ciudat să încep să lucrez într-un loc unde aproape toți vorbesc doar Spaniolă, dar mi-a plăcut, chiar dacă începutul a fost unul foarte greu. Am fost în stare să învăț limba mai repede decât mi-am putut imagina, doar datorită faptului că nu aveam de ales, iar în 2 luni eram deja fluentă în Spaniolă fără nici un curs. Nu eram în stare să mă gândesc dacă  ceea ce fac e greu sau ușor, nici nu-mi trecea prin gând că poate ar trebui să renunț sau că e prea mult pentru mine. Singurul lucru pe care îl aveam în minte era că am început, deci trebuie să o fac. Doar imaginează-ți când spui “platano” în loc de “banană” sau “aceitunas” în loc de “olive”… este aproape imposibil să ghicești ce anume își dorește clientul, iar tu trebuie să-i faci față. Să ții minte cuvântul, să fugi la un coleg, să-l întrebi “Que es…?!”, să-ți arate ce e sau să încerce să-ți explice cumva, ca mai apoi să continui să lucrezi… da, așa arată o zi de muncă foarte stresantă! și nu a fost doar una, dar “Trebuie să plătești prețul, ca să obții ceva”, iar acesta e cel mai frumos cadou pe care-l puteam aștepta de la Tenerife.

Lucram ziua, mai apoi m-au mutat noaptea și toată perioada asta am avut prieteni deosebiți din toate colțurile lumii la servici. Halloween, Crăciun, Anul Nou… toate au însemnat lucru pentru noi, iar unica modalitate de a simți sărbătoarea câtuși de puțin e să ai oameni frumoși alături de tine.

CFA3998B-BCFF-49E0-8F32-46B8E6245A11

After my first day at work. Going to celebrate it with my Russian Friend 🙂

On my way to work 

My wonderful team (day time) 

The first dinner we had together (I was still trying to improve my basic Spanish 🙂 )

12019770_10154214175813275_8861628627926446855_n

My Happy Birthday with my “Papagayo” family. Thank you for making it a special one!

Our “winter” uniforms 🙂 and my italian and lebanese co-workers!

Cena de empresa 🙂 Christmas Dinner together 

The best part of going home after work was the brilliant sunsets!

F4D19198-6E44-4BF5-AC75-25C52DE469E0

Night team! 

Working like crazy, but at least red for Christmas 🙂

Romanian power 😛

[En] It was hard, but not impossible. Especially when you start at 6-7-8 PM, but you have no idea if you will finish at 6AM or 9AM. I love every single moment right now, even the moments that I hated the most while I was working 🙂 , because is part of my life, of my soul and it gave me incredible feelings.

[Ro] A fost greu, dar nu imposibil. În special atunci când începeai la 6-7-8PM, dar nu aveai idee dacă vei finisa la 6AM sau 9AM. Acum însă, iubesc fiecare moment, chiar și cele pe care le uram cel mai mult atunci când lucram 🙂 , fiindcă face parte din viața mea, din sufletul meu și mi-a dăruit emoții incredibile.

be0b74cee3470c5325a2d3c7ce2a7fd7--design-typography-school-quotes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s