Nice to meet you (again) London!

Never say Never and Never say Always!

Equipe-JBCa[En] I’ve been to London exactly 3 years ago and we were 100% tourists (me, my mom and my cute sister). London Eye, Big Ben, Buckingham Palace, Windsor Castle, Madame Tussauds… yes, beautiful London! But my impression was a very cold one. I said – Thank you, London, but I guess we’ll not see each other again very soon. I was sure I’m not coming back, not even as a tourist.

What I’ve learned in all these years (my “huge” experience 🙂 ) is Never say Never (I really mean it now 🙂 ), because after 4 months enjoying my time home with my family and looking for my next destination (hopefully a place I will consider my home not only for a while) I’m moving to London :). Even my brain said “WHAT?!” at the moment 😛 .

This city is the last city I ever considered! I avoided London and I always had a huge NO! only when I was hearing about it. Guess what I’m doing?! I’m gonna repeat it, because it’s me who doesn’t believe it at all, I’m moving to London 🙂 ! And the most impressive thing is that I’m so enthusiastic and as always I have the feeling I’m doing the right thing 😛 (I love this feeling).

[Ro] Am fost în Londra exact acum 3 ani și eram 100% turiști (eu, mama mea și drăgălașa mea surioară). Ochiul Londrei, Big Ben, Palatul Buckingham, Castelul Windsor, Madame Tussauds… da, frumoasă Londra! Dar impresia mea a fost una foarte rece. Mi-am zis – Mulțumesc, Londra, dar nu cred că ne revedem prea curând. Eram mai mult ca sigură că nu mă întorc înapoi, nici măcar în rol de turist.

Ce am învățat eu în toți acești ani (experiența mea “vastă” 🙂 ) e Niciodată nu spune Niciodată (vorbesc serios acum 🙂 ), pentru că după 4 luni savurând timpul meu acasă cu familia și pescuind noua destinație (sperând la un loc ce îl voi considera acasă nu doar pentru o vreme) mă mut la Londra 🙂 . Până și creierul meu a zis “POFTIM?!” în acest moment 😛 .

Acest oraș este ultimul oraș pe care l-am considerat vreodată ca un potențial “acasă”! Am evitat Londra și aveam mereu un mare NU! doar auzind despre ea. Acum ghici ce fac eu?! O repet din nou, pentru că anume eu nu cred asta deloc, mă mut la Londra 🙂 ! Iar cel mai impresionant lucru e că sunt entuziasmată și ca de fiecare dată am senzația că fac exact ceea ce trebuie 😛 (iubesc acest sentiment).

London 3 years ago 🙂 when I had no idea I’m gonna see it again 3 Octobers later with a different intention.

[En] All these 4 months I was dreaming about my next place. At the beginning was Switzerland – nature, peace, landscapes… then Sweden – best universities and a very good system… then Netherlands – Amsterdam sounded really good for me… or maybe Dubai?! But on the other hand, every time I met some relatives and really important people to me I was hearing only one thing “You should go to London”; “London is your place”; “Go to London”! Maybe for the first time in my life I should listen a bit before I take a decision and then I should make it right?! I was thinking very well at all the opportunities I can have in all these places. I know I’m fine everywhere I go, but I would love to have some close people near me, and the flight home is better when is a direct one, and English sounds better than Spanish or French to me… and after all these thoughts, I said – I have to go to London again before I decide to move there. I have to see it and I have to try to feel it as a local. To make it as a mini-vacation with some hidden goals I traveled with my mom. I was surprised that I started to see it with different eyes and it gave me such a calm feeling. I felt it the rightest place at the moment and I’m gonna give it a chance to impress me 🙂 . The best part of all my trips is that I never have expectations and I never think too much “What if…” and all the results feel the rightest ones.

This time I can really say “Nice to meet you, London”. I trust you…

See you soon 🙂 !

[Ro] Toate aceste 4 luni visam la noua mea destinație. La început a fost Elveția – natură, liniște, peisaje… apoi Suedia – cele mai bune universități și un sistem impunător… apoi Olanda – Amsterdam suna destul de bine pentru mine… sau poate Dubai?! Dar pe de altă parte, de fiecare dată când întâlneam oameni cu adevărat importanți pentru mine, auzeam doar una “Tu trebuie să mergi la Londra”; “Londra este locul tău”; “Pleacă la Londra”! Poate pentru prima dată ar trebuie să ascult un pic înainte de a lua o decizie, ca ulterior să o transform în cea corectă?! Mă gândeam foarte mult la toate oportunitățile pe care le-aș avea în toate aceste locuri. Știu că sunt bine oriunde aș merge, dar mi-aș dori să am alături oameni apropiați, și zborul acasă e mai bun atunci când e unul direct, și Engleza sună mai bine decât Spaniola sau Franceza pentru mine… și după toate aceste gânduri, mi-am zis – trebuie să merg la Londra înainte de a decide să mă mut acolo. Trebuie să o văd și trebuie să încerc să o simt din perspectiva unui local. Ca să o prefac într-o mini-vacanță cu anumite scopuri ascunse am călătorit cu mama mea. Am rămas surprinsă că am început să o văd cu alți ochi și îmi dădea o senzație de calmitate. Am simțit-o ca fiind cel mai indicat loc la moment și am decis că îi voi da o șansă ca să mă impresioneze 🙂 . Cea mai bună parte a călătoriilor mele e că niciodată nu am așteptări și niciodată nu mă gândesc prea mult “Ce-ar fi dacă…” așa le ofer ringul rezultatelor să se arate în toată splendoarea lor și spre uimirea mea, sunt dintre cele mai pozitive și corecte mereu.

De această dată chiar pot spune “Mă bucur să te văd, Londra”. Am încredere în tine…

Ne revedem curând 🙂 !

Cheers to our lucky trip 😛

E1B1E65D-2436-4CC4-A1E7-3E3C485F2182

From Bentley to Underground 🙂 this was a really pleasant way of traveling 

Autumn is beautiful wherever you go!

Typical London Pics 🙂

Enjoying the breathtaking view, the view from The Shard 

Thriller Night!

It was so good to sing those hits while watching Michael Jackson’s Musical Show!

Beautiful City Center 

And the best part of the trip is the people you have by your side!

Family is everything!

[En] Now that I’m done with my photos I’ve noticed one thing, we really love wine 🙂 .

I’ll dare to make a conclusion:

Drink wine!

Dream big!

Impress yourself with new challenges and never be afraid to make a change!

Cheers!

Untitled

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s