The feeling of coming home!

There is no place like home.

Equipe-JBCa[En] 2 months since I’m back home and enjoying my time with all the people I love. Now in process to recharge my batteries 🙂 , we all need it after every trip or experience away. Traveling for a long time takes the excitement out of traveling. Eventually, things just become “another”- another beach, another museum, another mountain, another church. You’ve seen it all before (that’s why sometimes you need to pause the things).  So, I’ve tried to move to different places more than enough, but let’s say those were some wonderful experiences (in fact it was more than wonderful) and maybe I’m not even done yet. Who knows, probably I’m just taking a break 🙂 .

Well, my favorite part of being away is the moment when I’m packing my suitcases and come back home. I can’t describe those incredible feelings. It feels like I’m flying faster than all those airplanes in that day. Those moments of happiness are precious and obviously because the main reason is all the love you have for the people in your life.

[Ro] 2 luni de când am revenit acasă și savurez timpul meu cu toți cei pe care-i iubesc. Acum în proces de reîncărcare a bateriilor 🙂 , cu toții avem nevoie de această perioadă de recuperare după fiecare călătorie sau experiență departe. Călătoria îndelungată stoarce entuziasmul din plăcerea de a călători. Eventual, lucrurile încep să devină doar “încă o/un” – încă o plajă, încă un muzeu, încă un munte, încă o biserică. Le-ai văzut deja pe toate înainte (iată de ce este nevoie de o pauză uneori). Deci, am încercat mai mult decât suficient să mă tot mut în diferite locuri, dar hai să le clasăm ca pe niște experiențe superbe (căci așa și au fost) și poate că încă nici nu am terminat-o cu ele. Cine știe, poate mi-am luat doar o pauză 🙂 .

Ei bine, partea mea favorită din umblătura asta e momentul când îmi fac valiza și mă pornesc acasă (deobicei decizia asta o iau cel mai spontan, cu câteva zile înainte de zbor). Chiar nu pot să vă descriu sentimentele astea incredibile. E ca și cum aș zbura mai repede decât un avion în acea zi. Acele clipe de fericire sunt fără de preț și desigur, fiindcă motivul principal e dragostea pe care o ai pentru oamenii din viața ta.

After a long flight, back from USA, that’s the moment when you’re grateful in your life!

Tenerife – Madrid – Barcelona – Chisinau

[En] Packing 6 months of Tenerife, 6 months of sun and the hottest 6 months of my life in there at my 20s. 9h in Madrid, 6h in Barcelona and finally home, safe and happy with one more experience in my pocket! Had the pleasure to gain a friend on the flight from Madrid to Barcelona and to meet all his stories from Cuba to family adventures.

[Ro] Împachetând 6 luni de Tenerife, 6 luni de soare și cele mai călduroase 6 luni din viața mea pe atunci la cei 20. 9 ore petrecute în Madrid, 6 ore în Barcelona și în sfârșit acasă, în siguranță și fericită, cu încă o experiență în buzunarul meu! Am avut plăcerea să câștig un prieten în zborul din Madrid spre Barcelona și să-i întâlnesc toate istoriile de la Cuba până la aventurile de familie (lucruri mici, valoroase – așa cum obișnuiesc ele să fie).

These are coffees alone,

traveling alone

and find ways to deal with issues on your own.

[En] When moving to Barcelona, then escaping again to Tenerife, finally after 1 year of craziness I was on my way home for a few weeks. On the way to the Airport with my Canarian girls, you can read that happiness on my face and how excited I was knowing that next day I will hug my family. A very long flight from Tenerife to Moscow, 8h of “chill” in Sheremetyevo Airport, to fly 2,5 more hours to Chisinau. But you don’t care about anything, because all you know is that you’re flying home!

[Ro] Când mă mutasem la Barcelona, mai apoi evadând din nou în Tenerife, în sfârșit după 1 an de nebunie eram în drum spre casă pentru câteva săptămâni. Spre Aeroport cu fetele mele Canariote poți citi acea fericire pe fața mea și cât de entuziasmată eram știind că în următoarea zi urmează să-mi strâng familia-n brațe. Un zbor foarte lung din Tenerife spre Moscova, 8 ore de “relaxare” în Aeroportul Sheremetyevo, ca să mai zbor 2,5 ore spre Chișinău. Dar nu-ți mai pasă de nimic, fiindcă tot ce știi este că tu zbori spre casă!

IMG_2574

After more than 24h of “non-sleeping” you forget about being tired or all the effort and wasted time, because the prize has an incredible value!

[En] Life is such a thing… what a spontaneous thing! 2 months after my holiday, I decided to come back home and to end again Tenerife chapter (I know one day I’ll be back to my favorite Island anyway, at least for a nice holiday, because this Island really means too much to me). Now packing Barcelona and Tenerife, of course at least one more suitcase, ticket in my hands and back where I belong. What’s the most impressive thing – every time feels like the first time, same feeling and lots of emotions. I’ve got some buddies as well :)) so my flight to Bucharest wasn’t that boring.

[Ro] Viața e așa o chestie… ce mai chestie! 2 luni mai tîrziu, deja decidesem să mă-ntorc acasă și să finalizez din nou capitolul Tenerife (știu că într-o zi oricum mă voi întoarce pe Insula mea favorită, cel puțin pentru o vacanță frumoasă, fiindcă Insula asta chiar înseamnă prea mult pentru mine). Acum împachetând Barcelona și Tenerife, desigur cel puțin o valiză în plus, biletul în mâini și înapoi spre locul unde aparțin. Cel mai impresionant lucru este că de fiecare dată e ca și cum ar fi prima dată, același sentiment și multe emoții. Aveam și niște prieteni cu mine :)), ca zborul spre București să nu fie chiar atât de plictisitor.

First dinner with my family, Cherries from the tree, Granny’s delicious pies (placinte) and a rainbow full of luck – a very nice Welcome… 

rewm_london-skyline1

CF325335-89EC-4915-AFDD-857D5C384C0F

Even London didn’t keep me for long. Again on my way, where? Yes, Home! Because the best decisions in life are taken by heart.

9190E616-07FC-4735-8F13-9F02DDCC1642

Priceless… when you’re coming home to this.

Heart-Sketch

These are the moments when you feel why you’re alive, when you realize that people beat places and family means everything.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s